Luonnon vaikutus osallisuuteen omassa elämässä

 • parantaa palautumista ja unen laatua
 • auttaa kohtaamaan ja käsittelemään elämän ongelmia
 • luonnossa oleilu ja luonnon näkeminen lieventävät kivun tunteita
 • mikrobit suojaavat allergia- ja autoimmuunisairauksilta
 • elvyttää tarkkaavaisuutta, laskee verenpainetta, sykettä ja hengitystiheyttä sekä stressihormoonien määrää ja lihasjännitystä
 • lisää myönteisiä tunteita, rauhoittaa mieltä ja vähentää ahdistusta

 

Luonnon vaikutus osallisuuteen yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa

 • helposti saavutettavat luontoympäristöt voivat lisätä sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä ja voimaantumista
 • luonnossa liikkuvat näyttävät suhtautuvan myönteisemmin muihin ihmisiin
 • erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminenvaikuttaisi olevan luontoympäristössä helpompaa
 • aktivoi liikkumaan
 • lisää sosiaalisia siteitä ja yhteisöllisyyttä
 • naapurit tuntwvat toisensa paremmin

 

Luonnon vaikutus osallisuuteen yhteisestä hyvästä

 • eri väestöryhmies kuolleisuuserot ovat pienempiä alueilla, joissa on enemmän luontoa
 • näyttää hyödyttävän heikommassa asemassa olevan enemmän
 • mitä vihreämpi asuintalon ympäristö on, sitä vähemmän ilmoitettiin rikoksia
 • lähellä olevat viheralueet vaikuttavat politiikkaan osallistumiseen suotuisasti